מדרשת טהר

  • 050-8684097 תחיה (רכזת קליטה)
  • tohar088693221@gmail.com